Урт хугацааны эрх авах боломж 

Хэрэглэгч та Кевико компанийн интернэтийг 3сар, 6сар, бүтэн жил гэсэн сонголтоор авах боломжтой. Хэрэв урт хугацаагаар авахыг хүсвэл өөрийн биеэр манай төв дээр ирж бүртгүүлэх шаардлагатай ба манай зүгээс таны сонгосон хугацааны интернэтийн эрхийг урамшуулалтай олгох болно. Энэхүү эрхийг ашиглан та өөрийн гэртээ интернэтэд холбогдоод зогсохгүй КEWIKO_WiFi сүлжээ орсон бүх газарт интернэт ашиглах боломжтой юм.

 

Хугацаа

Үндсэн төлбөр

Хөнгөлөгдөх %

Төлөх үнэ

 

3 сар

58,500 төгрөг

10%

52,650

 

6 сар

117,000 төгрөг

15%

99,450

 

1 жил

234,000 төгрөг

20%

187,200

 

1,000 төг

1000 минут | 1000GB

3,000 төг

3 хоног | ∞ дата ∞

10,000 төг

12 хоног | ∞ дата ∞

19,500 төг

30 хоног | ∞ дата ∞