Кевико цэнэглэгч картууд

1,000 төг

1000 минут | 1000GB

3,000 төг

3 хоног | ∞ дата ∞

10,000 төг

12 хоног | ∞ дата ∞

19,500 төг

30 хоног | ∞ дата ∞