Kewiko Wi-Fi хүлээн авагч

 

Nanostation Loco M2

p1

Чадал: 8.5dbi
Давтамж: 2.4 GHz
Тэжээл зарцуулалт: 5.5Watts (MAX)
Чийгшил: 5 – 95%
Ажиллах температур: -30С-аас 75С
Хэмжээ: 161*31*80 мм
Жин: 0,5 кг
Зориулалт: Гадаа зориулалттай Wifi хүлээн авагч Энэ төхөөрөмж нь 2ГГц давтамж дээр ажилладаг, өндөр чадлын, гадаа суурилуулах төхөөрөмж юм.
Ашиглагдах төхөөрөмж: Суурин компьютер болон Notebook 
Сүлжээ хүлээн авах зай: Станц шууд харагдах зайнд 1000 метр дотор
Зарагдаж байгаа үнэ: 150,000 төгрөг
Бүрэлдэхүүн хэрэгсэл: Nanostation M2, 1 Poe Injector, тогтоогч бүслүүр, 4 ширхэг RJ45 толгой,  adapter, кабел утас, холбох урт богино 2 төрлийн  utp кабел утас

sxtsq-lite5-500x500

Чадал: 16dbi
Давтамж: 5.0 GHz
Тэжээл зарцуулалт: 6Watts (MAX)
Чийгшил: 5 – 95%
Ажиллах температур: -40С-аас 75С
Хэмжээ: 129*129*34 мм
Жин: 0,5 кг
Зориулалт: Гадаа зориулалттай Wifi хүлээн авагч Энэ төхөөрөмж нь 5ГГц давтамж дээр ажилладаг, өндөр чадлын, гадаа суурилуулах төхөөрөмж юм.
Ашиглагдах төхөөрөмж: Суурин компьютер болон Notebook
Сүлжээ хүлээн авах зай: Станц шууд харагдах зайнд 1000 метр дотор
Зарагдаж байгаа үнэ: 180,000 төгрөг
Бүрэлдэхүүн хэрэгсэл: Mikrotik Lite5, 1 Poe Injector, тогтоогч бүслүүр, adapter, кабел утас, холбох урт богино 2 төрлийн  utp кабел утас