ЗУСЛАНДАА

Зөвхөн Зуслан чиглэлийн хэрэглэгчддээ зориулан төхөөрөмжөө ҮНДСЭН үнээр нь авсан тохиолдолд доорх 2 багцын аль нэгнийх нь эхний сарын суурь хураамж 100% FREE
  • 15 mbps хурдтай дан интернэттэй TENTECH 1 багц
  • 20 mbps хурдтай тв + интернэттэй TENTECH 2 багц
  • Хамрах хүрээ: ЧД 19-р хороо, СБД 19,20-р хороо
  • Хугацаа: 2022 оны 6 сарын 1-ээс 7 сарын 31
May be an image of textMay be an image of textMay be an image of grass and textMay be an image of grass and text